Tỉ giá tiền tệ:

3,456 Đồng

Hotline:

0363688761

Thời gian:

8 am-18 pm

Liên hệ chúng tôi

Tổng cơ cấu chi phí của một đơn hàng

Tổng cơ cấu chi phí của một đơn hàng

Tổng giá thanh toán = (Giá tiền hàng trên web + phí dịch vụ ) x tỷ giá tệ+ tiền ship nội địa x tỷ giá tệ + phí VC TQ - VN​

1. TIỀN HÀNG
Là giá trị sản phẩm trên website Trung Quốc phải thanh toán cho nhà cung cấp, bằng tổng tiền hàng của các link sản phẩm có trong đơn hàng đó (số tiền này order hàng quốc tế thanh toán cho nhà cung cấp)
 
2. PHÍ MUA HÀNG
Là phí dịch vụ khách hàng trả cho order hàng hóa quốc tế để giao dịch với nhà cung cấp và thực hiện mua hàng theo yêu cầu trên đơn hàng.

+0-30 tr phí 3%

+30-100 tr phí 2%

+trên 100tr phí 1%

khách hàng thân thiết có bảng phí order và bảng giá vận chuyển riêng 


3. PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC


Phí này do shop/ xưởng Trung Quốc quy định, phí ship này từ nhà cung câp đến kho Trung Quốc của order hàng quốc tế.4. PHÍ CÂN NẶNG (Phí vận chuyển Trung Quốc- Việt Nam)
Là chi phí chuyển hàng từ kho Trung Quốc về các kho ở Việt Nam của order hàng hóa quốc tế ở Việt Nam

Lưu ý bảng giá áp dùng cho hàng thông thường, hàng nhẹ tính khối theo công thức:

số kg = dài x rộng x cao/6000 ( đơn vị tính cm).