Tỉ giá tiền tệ:

3,565 Đồng

Hotline:

0363688761

Thời gian:

8 am-18 pm

Liên hệ chúng tôi

Tin tức

Thông tin điều chỉnh tỷ giá 1/10/2022

Thông tin điều chỉnh tỷ giá 1/10/2022

Kính gửi Quý khách hàng! Order hàng quốc tế xin thông báo về việc cập nhật giảm tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ theo biến ...

Từ vựng chủ đề giày dép

Từ vựng chủ đề giày dép

Từ vựng chủ đề giày dép 鞋 子 /Xiézi/: giày 女 鞋 /Nǚ xié/: giày nữ

Bảng Size quần áo Trung Quốc

Bảng Size quần áo Trung Quốc

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG VỀ SIZE QUẦN ÁO Size 尺码 chǐmǎ Size S / Size M / Size L S码 / M码 / L码 S mǎ / M mǎ / L mǎ Freesize ...

Thông tin điều chỉnh Tỷ giá 01/09/2022

Thông tin điều chỉnh Tỷ giá 01/09/2022

Thông tin điều chỉnh Tỷ giá 27/08/2022

Thông tin điều chỉnh Tỷ giá 27/08/2022

Thông tin điều chỉnh Tỷ giá 22/07/2022

Thông tin điều chỉnh Tỷ giá 22/07/2022

Kính gửi Quý khách hàng! Order hàng quốc tế xin thông báo về việc cập nhật giảm tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ theo biến ...

Thông tin điều chỉnh Tỷ giá 22/06/2022

Thông tin điều chỉnh Tỷ giá 22/06/2022

Kính gửi Quý khách hàng! Order hàng quốc tế xin thông báo về việc cập nhật giảm tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ theo biến ...

Thông tin điều chỉnh Tỷ giá 20/5/2022

Thông tin điều chỉnh Tỷ giá 20/5/2022

Thông báo về việc cập nhật tỷ giá 8/3/2022

Thông báo về việc cập nhật tỷ giá 8/3/2022

Order hàng quốc tế xin thông báo về việc cập nhật tăng tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ theo biến động thị trường. Thông tin ...