Tỉ giá tiền tệ:

3,635 Đồng

Hotline:

0363688761

Thời gian:

8 am-18 pm

Liên hệ chúng tôi

Bảng giá


BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN TRUNG QUỐC - VIỆT NAM CHO KHÁCH ORDER

BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN TRUNG QUỐC - VIỆT NAM CHO KHÁCH ORDER

BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN TRUNG QUỐC - VIỆT NAM

Tổng cơ cấu chi phí của một đơn hàng bảng giá áp dụng ngày 03/03/2023

Tổng cơ cấu chi phí của một đơn hàng bảng giá áp dụng ngày 03/03/2023

Tổng cơ cấu chi phí của một đơn hàng bảng giá áp dụng ngày 03/03/2023

Tổng cơ cấu chi phí của một đơn hàng bảng giá áp dụng ngày 01/08/2022

Tổng cơ cấu chi phí của một đơn hàng bảng giá áp dụng ngày 01/08/2022

Tổng cơ cấu chi phí của một đơn hàng bảng giá áp dụng ngày 01/08/2022

Tổng cơ cấu chi phí của một đơn hàng bảng giá áp dụng ngày 01/06/2022

Tổng cơ cấu chi phí của một đơn hàng bảng giá áp dụng ngày 01/06/2022

Tổng cơ cấu chi phí của một đơn hàng bảng giá áp dụng ngày 01/06/2022

Tổng cơ cấu chi phí của một đơn hàng bảng giá áp dụng ngày 15/08/2021

Tổng cơ cấu chi phí của một đơn hàng bảng giá áp dụng ngày 15/08/2021

Tổng cơ cấu chi phí của một đơn hàng

Tổng cơ cấu chi phí của một đơn hàng

Tổng giá thanh toán = (Giá tiền hàng trên web + phí dịch vụ + tiền ship nội địa)x tỷ giá tệ + phí VC TQ - VN​