Tỉ giá tiền tệ:

3,640 Đồng

Hotline:

0363688761

Thời gian:

8 am-18 pm

Liên hệ chúng tôi

Tổng cơ cấu chi phí của một đơn hàng bảng giá áp dụng ngày 15/08/2021


Tổng giá thanh toán (Phí mua hàng )= tiền hàng (1) +tiền phí order( 2) + phí vận chuyển nội địa nếu có (3) + phí vận chuyển từ TQ về Việt Nam (4).


1. TIỀN HÀNG


Là giá trị sản phẩm trên website Trung Quốc phải thanh toán cho nhà cung cấp, bằng tổng tiền hàng của các link sản phẩm có trong đơn hàng đó (số tiền này order hàng quốc tế thanh toán cho nhà cung cấp)

 Tiền hàng : giá web x tỷ giá 
 
2. PHÍ MUA HÀNG


Là phí dịch vụ khách hàng trả cho order hàng hóa quốc tế để giao dịch với nhà cung cấp và thực hiện mua hàng theo yêu cầu trên đơn hàng.


+0-30 tr phí 3%

+30-100 tr phí 2%

+Trên 100tr phí 1%


Ví dụ:

+cách tính phí order món hàng giá tê: 100 tệ phí order 3% sẽ được tính như sau:

100 x 0,03 x tỷ giá= 3 x tỷ giá thời điểm mua hàng 


3. PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC


Phí này do shop/ xưởng Trung Quốc quy định, phí ship này từ nhà cung câp đến kho Trung Quốc của order hàng quốc tế.

(phí ship này sẽ có một số shop có một số shop không có)4. PHÍ CÂN NẶNG (Phí vận chuyển Trung Quốc- Việt Nam)


Là chi phí chuyển hàng từ kho Trung Quốc về các kho ở Việt Nam của order hàng hóa quốc tế ở Việt Nam


Lưu ý bảng giá áp dùng cho hàng thông thường, hàng nhẹ tính khối theo công thức:

số kg = dài x rộng x cao/6000 ( đơn vị tính cm).

Khách hàng thân thiết có bảng phí order và bảng giá vận chuyển riêng