Tỉ giá tiền tệ:

3,635 Đồng

Hotline:

0363688761

Thời gian:

8 am-18 pm

Liên hệ chúng tôi

Thông báo về việc cập nhật tỷ giá 24/12/2020

Order hàng quốc tế xin thông báo về việc cập nhật tăng tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ theo biến động thị trường.

Thông tin điều chỉnh:

Kể từ 00h00 ngày 24/12/2020 tỷ giá Nhân Dân Tệ sẽ điều chỉnh tăng từ mức 1NDT = 3730đ hiện tại, lên thành 1 NDT = 3.750đ và áp dụng cho các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 24/12/2020.