Tỉ giá tiền tệ:

3,456 Đồng

Hotline:

0363688761

Thời gian:

8 am-18 pm

Liên hệ chúng tôi

Thông báo về việc cập nhật tỷ giá13/11/2021

Order hàng quốc tế xin thông báo về việc cập nhật tăng tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ theo biến động thị trường.

Thông tin điều chỉnh:

Kể từ 12h ngày 13/11/2021 tỷ giá Nhân Dân Tệ sẽ điều chỉnh giảm từ mức 1NDT = 3885đ hiện tại, giảm thành 1 NDT = 3.860đ và áp dụng cho các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 13/11/2021.