Tỉ giá tiền tệ:

3,585 Đồng

Hotline:

0363688761

Thời gian:

8 am-18 pm

Liên hệ chúng tôi

Thông tin điều chỉnh Tỷ giá 01/09/2022

Order hàng quốc tế xin thông báo về việc cập nhật giảm tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ theo biến động thị trường.

Thông tin điều chỉnh:

Kể từ 00h ngày 01/09/2022 tỷ giá Nhân Dân Tệ sẽ điều chỉnh giảm từ mức 1NDT = 3765đ hiện tại, giảm thành 1 NDT = 3.735đ và áp dụng cho các đơn hàng được đặt cọc từ 00h ngày 01/09/2022.