Tỉ giá tiền tệ:

3,635 Đồng

Hotline:

0363688761

Thời gian:

8 am-18 pm

Liên hệ chúng tôi

Thông tin điều chỉnh tỷ giá 16/12/2021

Order hàng quốc tế xin thông báo về việc cập nhật tăng tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ theo biến động thị trường.

Thông tin điều chỉnh:

Kể từ 00h ngày 16/12/2021 tỷ giá Nhân Dân Tệ sẽ điều chỉnh tăng từ mức 1NDT = 3870đ hiện tại, tăng thành 1 NDT = 3.885đ và áp dụng cho các đơn hàng được đặt cọc từ 00 h ngày 16/12/2021.