Tỉ giá tiền tệ:

3,585 Đồng

Hotline:

0363688761

Thời gian:

8 am-18 pm

Liên hệ chúng tôi

Thông tin điều chỉnh Tỷ giá 22/06/2022

Kính gửi Quý khách hàng!

Order hàng quốc tế xin thông báo về việc cập nhật giảm tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ theo biến động thị trường.

Thông tin điều chỉnh:

Kể từ 00h ngày 22/06/2022 tỷ giá Nhân Dân Tệ sẽ điều chỉnh giảm từ mức 1NDT = 3850đ hiện tại, giảm thành 1 NDT = 3.820đ và áp dụng cho các đơn hàng được đặt cọc từ 00h ngày 22/06/2022.
Order hàng quốc tế Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ dịch vụ trong thời gian qua.