Tỉ giá tiền tệ:

3,456 Đồng

Hotline:

0363688761

Thời gian:

8 am-18 pm

Liên hệ chúng tôi

Thông tin điều chỉnh Tỷ giá 8/10/2021

Thông tin điều chỉnh Tỷ giá:

Kể từ 12h ngày 08/10/2021 tỷ giá Nhân Dân Tệ sẽ điều chỉnh tăng từ mức 1NDT = 3780đ hiện tại, tăng thành 1 NDT = 3.785đ và áp dụng cho các đơn hàng được đặt cọc 12h ngày 08/10/2021.
Order hàng quốc tế Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ dịch vụ trong thời gian qua.